Kvalitetu tvrtke Elektrogen d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Unaprjeđenje poslovanja optimizacijom poslovnih procesa

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Elektrogen kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i ISO 45001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješna provedba predmetnog ulaganja dovela je do (između ostalog):

      ⚬ Povećanja prihoda od prodaje i izvoza.
      ⚬ Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.

      ⚬ Optimizacije 9 poslovnih procesa i povećanja produktivnosti.
      ⚬ Upravljanje i vođenje dokumentacije je transparentno i kvalitetno čime se smanjuju operativni troškovi te se osigurava plan sukcesije.
      ⚬ Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurava se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete čime se preveniraju nesukladnosti.
      ⚬ Potencijalni rizici su se minimizirali.
      ⚬ Vodi se jasna i sustavna briga o podacima te će se sprječava mogućnost kopiranja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 201.750,00 HRK od kojih je 102.788,94 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 09.11.2018.-09.11.2019. godine.

Elektrogen d.o.o.
Kupska 2
10000 Zagreb

Kontakt osoba:
      ⚬ Sanja Šetka, voditeljica komercijalnih poslova
      ⚬ Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 444 1916
      ⚬ Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: sanja.setka@elektrogen.hr

Kontakt relevantnih institucija:
      ⚬ Europski strukturni investicijski fondovi - https://strukturnifondovi.hr/
      ⚬ Europski fond za regionalni razvoj - https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/
      ⚬ Operativni program konkurentnost i kohezija - https://www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Elektrogen d.o.o.Društvena odgovornost >

5S metoda >

Jednake mogućnosti >

© Elektrogen d.o.o. All rights reserved