Odlučivanje u upravljanju elektroenergetskim sustavom u uvjetima nesigurnosti uvjetovanih klimatskim promjenama - AACES

Partneri projekta su:

      ⚬ Adnet d.o.o. (Prijavitelj)
      ⚬ Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
      ⚬ Elektrogen d.o.o.

Osnovni podaci o projektu:

Početak projekta 17.08.2020.
Završetak projekta 17.08.2023. (industrijsko istraživanje 24 mjeseci + eksperimentalni razvoj 12 mjeseci)

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK): 8.052.482,61
Ukupna bespovratna sredstva (HRK): 6.098.694,02

Projekt AACES ima za cilj unapređenje i modernizaciju NETVISION platforme s funkcijama SCADA sustava u oblaku, implementacijom kibernetičke sigurnosti za potrebe upravljanja objektima u energetskim mrežama, uvođenje prediktivnog upravljanja mrežom, OIE i aktivnim potrošačima u svrhu optimiranja rada energetskog sustava, te uključivanje rastućeg broja OIE i novih pretvorbenih tehnologija, a bazirano na novim alatima za meteorološke prognoze i prognoze proizvodnje OIE i potrošnje. Projekt će rezultirati novim proizvodom, NETVISION platformom, koji će unaprijediti način upravljanja energetskom mrežom uvođenjem funkcija predviđanja stanja i prediktivnog upravljanja, te pomoći osigurati siguran i pouzdan rad energetske mreže.

Ciljevi projekta:

      ⚬ Model tijeka poslovnih procesa
      ⚬ Sučelje za povezivanje poslovnih i procesnih sustava
      ⚬ Izrada mrežnih sučelja
      ⚬ Unapređenje kibernetičke sigurnosti
      ⚬ Podrška za OpenADR standard
      ⚬ Optimizacija angažiranja pomoćnih usluga
      ⚬ Utjecaj meteoroloških varijabli na prognozu rada EES-a
      ⚬ Modeli za prognozu gubitaka
      ⚬ Modeli za prognozu opterećenja
      ⚬ Modeli za prognozu obnovljivih izvora

Kontakt osoba:
      ⚬ Boris Golub, tehnički direktor
      ⚬ Broj telefona osobe za kontakt: +385 99 311 6762
      ⚬ Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: boris.golub@adnet.hr

Kontakt relevantnih institucija:
      ⚬ Europski strukturni investicijski fondovi
      ⚬ Europski fond za regionalni razvoj
      ⚬ Operativni program konkurentnost i kohezija

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Elektrogen d.o.o.


Unaprjeđenje poslovanja optimizacijom poslovnih procesa

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Elektrogen kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i ISO 45001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješna provedba predmetnog ulaganja dovela je do (između ostalog):

      ⚬ Povećanja prihoda od prodaje i izvoza.
      ⚬ Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
      ⚬ Optimizacije 9 poslovnih procesa i povećanja produktivnosti.
      ⚬ Upravljanje i vođenje dokumentacije je transparentno i kvalitetno čime se smanjuju operativni troškovi te se osigurava plan sukcesije.
      ⚬ Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurava se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete čime se preveniraju nesukladnosti.
      ⚬ Potencijalni rizici su se minimizirali.
      ⚬ Vodi se jasna i sustavna briga o podacima te će se sprječava mogućnost kopiranja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 201.750,00 HRK od kojih je 102.788,94 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 09.11.2018.-09.11.2019. godine.

Elektrogen d.o.o.
Kupska 2
10000 Zagreb

Kontakt osoba:
      ⚬ Sanja Šetka, voditeljica komercijalnih poslova
      ⚬ Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 444 1916
      ⚬ Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: sanja.setka@elektrogen.hr

Kontakt relevantnih institucija:
      ⚬ Europski strukturni investicijski fondovi
      ⚬ Europski fond za regionalni razvoj
      ⚬ Operativni program konkurentnost i kohezija

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Elektrogen d.o.o.Društvena odgovornost >

5S metoda >

Jednake mogućnosti >

© Elektrogen d.o.o. All rights reserved